Obligacje komunalne, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne

Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Polska ze równym wzrostem gospodarczym i kurczącym się zadłużeniem odznacza się na tle Europy.

Powoduje to, że obligacje skarbowe mogą się pochwalić wzrastającą popularnością i posiadają zaufanie inwestorów, a obligacje korporacyjne zapewniają wysokie profity. W tym niedługim artykule opiszę trzy typy obligacji, bo obecne czasy to najlepsza okazja, by zainwestować i bez ryzyka zwiększyć swoje pieniądze.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które wypuszcza rząd. Pieniądze uzyskane w takiej emisji służą do wyrównania deficytu w finansach państwa i spłacania dawniejszych wierzytelności. Spokojny okres w Polsce sprawia, że inwestycja w nie jest bardzo bezpieczna, bo państwo z pewnością w przyszłości będzie wypłacalne. Emitowane są dwa odmiany obligacji skarbowych – oszczędnościowe (wyłącznie dla osób fizycznych) oraz rynkowe, przejmowane najczęściej przez podmioty gospodarcze.

Obligacje skarbowe posiadają określone czasy wykupu, od dwóch do dziesięciu lat. Znaczy to, że po minięciu zapisanego czasu państwo jest zmuszone do wykupu od posiadaczy tych dokumentów.oceń ocr faktury ocr fakturyA w międzyczasie da się swobodnie nimi obracać na rynku giełdowym. Procent gwarantowanego profitu jest zmienny, w zależności od lat wykupu i od czasu emisji.

Obligacje korporacyjne to też papiery wartościowe, w których emitent (przedsiębiorstwo) zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej (przez zakup papierów) kwoty i oprócz tego do wypłacenia odsetek albo też np. wymiany obligacji na udziały, przyznania przywileju pierwokupu itp. Jest to zależne wyłącznie od umowy zawieranej w czasie nabycia obligacji. Tymi papierami wartościowymi można handlować na giełdzie, dokąd są dopuszczane do obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są wypuszczane ekskluzywnie przez banki hipoteczne. Istnieją dwa rodzaje: listy hipoteczne i listy publiczne. Różnią się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są gwarantowane przez szczególne instytucje, takie jak rząd czy NBP.

Obligacje skarbowe na stronie