Efektywne inwestycje dla Twojej kieszeni

Obligacje {dają|oferują opcję wypracowania zdecydowanie większych zysków, niż przechowywanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie lub chociażby na depozycie bankowym.

Pieniądze, Euro

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Obligacje {dają|oferują opcję zarobienia bez porównania większych oszczędności, niż trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie czy nawet na lokacie bankowej. Ostatnimi czasy tymczasem kryzys gospodarczy i niepewność związana z problemami finansowymi wielu przedsiębiorstw powoduje, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem. Czy w takich okolicznościach dalej opłacalnie jest inwestować swoje oszczędności?

Giełda jest rynkiem, na którym wykonuje się transakcje kupna i sprzedaży konkretnych towarów. Giełda Papierów Wartościowych, na której dochodzi do obrotu takimi produktami jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, cieszy się dużą wśród indywidualnych inwestorów. Obligacje warto również podzielić na obligacje skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa) i korporacyjne (oferowane przez firmy).

Obligacje zaliczają się do względnie pewnych instrumentów giełdowych, a wielkość ryzyka inwestycyjnego określana jest poprzez nadawane danym emitentom ratingi. Obligacje o najwyższych ratingach to obligacje skarbowe, które wypuszczają rządy państw. W Polsce istnieją obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Wymienione jako pierwsze stanowią dobrą formę inwestycji kilkuletnich za to obligacje rynkowe dopuszczone są do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.Obrót obligacjami w Polsce ma miejsce na otwartym w 2009 roku rynku Catalyst. Catalyst to platforma autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji korporacyjnych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Odpowiadając na zadane na początku pytanie – warto, ale bez szaleństwa. Im większy zysk chcemy osiągnąć tym poważniejsze ryzyko ponosimy i tak już pozostanie.