Jak czerpać korzyści z badań marketingowych?

Od 1998 łączymy badania marketingowe mystery shopping i badania satysfakcji w grupę łączących się usług oraz zalet. Świadczymy usługi dla największych marek, realizując szczegółowe badania jakości obsługi klienta. Co miesiąc realizujemy tysiące analiz Tajemniczy Klient, badania norm obsługi, badania kanałów komunikacji, badań mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie przedsiębiorstwa, by poznać ich silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia pod kątem możliwości bezpośrednich konkurentów.

SecretClient to analiza jakości obsługi klienta mystery shopper, dokonywana podczas odwiedzin w placówkach sprzedaży albo innych miejscach obsługi kontrahenta. Tajemniczy Klient – przygotowany i przeszkolony agent Mystery Shopping, obejmujący wyobrażenie o ustalonej grupie docelowej konsumentów, sprawdza ustalony zakład, punkt obsługi, placówkę i wdraża założone scenariusze. Mystery Shopping bada przebieg obsługi, jej czas i jakość w stosunku do założonych standardów, sposób zaprezentowania usług, umiejętność rozróżnienia potrzeb konsumenta i rozwiania jego niepewności. Analizie mogą podlegać również: umiejętności pro-sprzedażowe, obecność materiałów wsparcia sprzedaży, schludność i porządek na terenie punktu. Dalsza część

Dopełnieniem analizy jakości obsługi jest powiązanie odwiedzin Mystery Shopping z badaniem kanałów komunikacji SecretContact. Tajemniczy Klienci podejmują kontakt z firmą korzystając z dostępnych ścieżek dostępu, jak np. telefon, poczta tradycyjna i elektroniczna, serwisy społecznościowe, fora internetowe, strony www. Tajemniczy Klient tajemniczy klient kontroluje jakość i czas kontaktu z firmą, infolinią, biurem obsługi, serwisem, sposób reagowania na potrzeby i pytania klienta, nastawienie, zachowanie standardów, łatwość uzyskania informacji itp.

Zakres usług SecretClient zawiera także badania podmiotów programu lojalnościowego, partnerskiego, konkursu lub promocji. Podkreśla plusy i minusy działania, dodatkowe możliwości oraz zagrożenia, pomaga w sformułowaniu odpowiedniej strategii wynagradzania, komunikacji, kreacji oraz katalogu nagród.

kasa

Autor: Times Square PR
Źródło: Times Square PR

Periodyczne badania realizowane podczas wdrażania programów pomagają w utrzymaniu motywacji objętych programem i stwarzają możliwość sprawdzać czy pracownicy zależni należycie wykorzystują te działania jako narzędzie zwiększenia handlu.

Nasza firma realizuje badania Mystery Shopping B2C i B2B dla banków, aptek, hipermarketów, hurtowni, doradców finansowych, salonów meblowych i samochodowych, hoteli, dla branży spożywczej, FMCG, chemicznej, finansowej, farmaceutycznej, budowlanej, sanitarnej, paliwowej, nowych technologii, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej i wielu innych.

Wyniki badań SecretClient mogą być dostępne jeszcze w czasie trwania badania w panelu on-line. Dostarczają cennych informacji, mocnych podstaw do doskonalenia firmowych zasad postępowania z klientem. Pomagają w programach motywacyjnych i tworzeniu programów szkoleń. System raportowy umożliwia łatwą analizę kwestionariuszy, zdjęć, nagrań itp., oraz spójne raportowanie całości lub części obszarów badawczych 24 godziny na dobę. Oprogramowanie udostępnia wiele narzędzi analitycznych oraz wizualizację wyników. Dostęp do raportów następuje na różnych poziomach uprawnień, spójnych ze strukturą przedsiębiorstwa. Pomaga to udostępniać wiedzę i rezultaty badań z autoryzowanymi kierownikami średniego szczebla, menedżerami regionalnymi, grupami dystrybutorów.

Zespół: klienci doceniają nas za wieloletnie doświadczenie, grupę etatowych koordynatorów i własną sieć przeszło 60 tys. mystery shopperów obecnych nie tylko w dużych skupiskach miejskich, ale także w tysiącach mniejszych miast. Taki zasięg terenowy korzystnie oddziałuje na czas wykonania oraz mobilność realizacji testów mystery shopping, a także zmniejsza koszty dojazdów. Audytorzy są objęci odpowiednio przygotowanym programem kontroli i lojalnościowym.
Więcej na
Wartością dodaną SecretClient jest baza opinii milionów nabywców dóbr i usług wewnątrz Programu Jakość Obsługi oraz bieżące raporty konkurencji wg gałęzi działania. Za pomocą synergii z Programem Jakość Obsługi, przygotowujemy bardziej „życiowe” scenariusze badań mystery shopping, oparte o rzeczywiste przeżycia prawdziwych klientów, partnerów, współpracowników.
Źródło: www.secretclient.com