Konsolidacja spółek a sprawozdanie finansowe

podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
W dzisiejszej gospodarce rynkowej, charakteryzującej się dużą liczbą konkurujących ze sobą firm ,a także licznymi zależnościami pomiędzy elementami pośrednio lub bezpośrednio wpływającymi na koniunkturę, coraz rzadziej udaje się pojedynczym firmom wypracowanie udziału w rynku.

Skutecznym sposobem na opisany stan rzeczy jest połączenie dwóch lub kilku firm.

Wspomniane rozwiązanie udostępnia sporo korzyści, między innymi zwiększa możliwości przedsiębiorstwa na rynku, daje lepszą, silniejszą pozycję wobec konkurencji oraz gwarantuje większą stabilność finansową firmy w okresie wahań koniunktury. Większe podmioty o wiele lepiej radzą sobie z efektywnym zarządzaniem zasobami jakie posiadają oraz są w stanie skutecznie ograniczać koszty związane z własną działalnością, co ma zauważalne przełożenie na zyski wypracowywane przez przedsiębiorstwo. Mimo niezaprzeczalnych korzyści, wynikających z połączenia firm, fuzja przedsiębiorstw stwarza także określone problemy, zwłaszcza w istotnym dziale sprawozdawczości finansowej firmy. Uwidacznia się bowiem problem, z jednej strony obowiązku rozliczenia samych połączeń lub prawo farmaceutyczne ustawa podjętych inwestycji, z drugiej strony sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego będącego sumą jednostkowych sprawozdań finansowych dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, działających odrębnie na rynku ale zawiązanych kapitałowo. Przepisy dotyczące formy i zawartości wspomnianego sprawozdania stanowią duży zakres regulacji MSR.Ponieważ poprawna konsolidacja sprawozdań finansowych jest procedurą żmudną, wymagającą fachowej wiedzy i wyjątkowej drobiazgowości, wiele przedsiębiorstw podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług proponowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe Bielsko lub – sprawdź serwis – nabycie specjalistycznego oprogramowania służącego do konsolidacji sprawozdań finansowych.


Wyświetl większą mapę