Świadczenia przedemerytalne

Zadbaj o rodziców na emeryturze

Autor: FuturePR
Źródło: FuturePR
Świadczenia emerytalne to zabezpieczenie o charakterze świadczenia pieniężnego dla starszych osób, które nie mogą wykonywać już pracy etatowej.

Kiedyś mówiono o niej renta starcza.

System emerytalny w postaci, jaka jest w dzisiejszych czasach, narodził się w 1880 roku. Zapoczątkował go kanclerz Otto von Bismarck, aby zdobyć głosy klasy robotniczej dla swojej partii. Była to gwarantowana przez państwo emerytura dla wszystkich ubezpieczonych pracowników, którzy ukończyli 70 lat. Emerytury zmieniały się przez ten czas i obecnie emerytura w naszym kraju składa się z 3 filarów: I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez zus, II filar – Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE), III filar – np. Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE).

Przed skorzystaniem z emerytury, jeśli ktoś utraci pracę, przysługują jej tzw. świadczenia przedemerytalne. Świadczenia przedemerytalne można uzyskać m.in., wtedy gdy człowiek traci pracę w wieku co najmniej 56 lat – dla kobiety oraz 61 lat – dla mężczyzny oraz posiada okres uprawniający do emerytury, który wynosi co najmniej20 lat dla kobiet i 25 lat – mężczyźni.

Jeśli twierdzisz, że opisywany tutaj tekst jest wartościowy oraz szukasz czegoś pokrewnego, to kliknij jeszcze ten link, a zobaczysz więcej na tej witrynie!

Jeśli przedział czasowy uprawniający do emerytury jest dłuższy, to wiek straty pracy dodatkowo jest obniżony. Strata pracy powinna być spowodowana przyczynami z miejsca pracy. Dodatkowo osoba starająca się o świadczenia przedemerytalne musi spełniać dodatkowo następujące warunki: przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek (zobacz komu należy się zasiłek dla bezrobotnych) dla bezrobotnych, nadal jest zarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna, w okresie brania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez dobrego usprawiedliwienia przyjęcia właściwe zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, złoży podanie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Gdy utracona zostaje renta, pobierana w ciągłości od 5 lat, to także można składać wniosek o świadczenia przedemerytalne.

Gdy osoba z jakiegoś powodu charakteryzuje się czasową lub stałą niemożnością wykonywania pracy zawodowej, to może starać się o świadczenia pieniężne wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. To świadczenie nosi nazwę renta. Renta dzieli się na różne rodzaje: renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna. Renta rodzinna to taki rodzaj renty, który przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która była ubezpieczona i miała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Oprócz wdowy prawo do brania świadczenia, jakim jest renta rodzinna mają dzieci adoptowane, jak również wnuki.