Bezpieczne inwestycje

Obligacje oferują możliwość zarobienia zdecydowanie większych oszczędności, niż odkładanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie czy nawet na depozycie bankowym.

Autor: AMagill
Obligacje {dają|oferują opcję zarobienia zdecydowanie większych oszczędności, niż przechowywanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie bądź na lokacie bankowej. Ostatnio jednak recesja i brak pewności związany z problemami finansowymi wielu podmiotów gospodarczych sprawia, że inwestowanie na giełdzie łączy się z dużym ryzykiem. Czy w takim razie dalej zyskownie będzie inwestować swoje oszczędności?

Giełda jest rynkiem, na którym dochodzi do kupna i sprzedaży danych towarów. GPW, na której zachodzą transakcje kupna i sprzedaży takich instrumentów jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, stała się wyjątkowo popularna wśród indywidualnych inwestorów. Obligacje można dodatkowo podzielić na skarbowe (oferowane przez Skarb Państwa) i korporacyjne (emitowane przez firmy).

Obligacje należą do względnie bezpiecznych instrumentów giełdowych, a poziom ryzyka inwestycyjnego określany jest poprzez nadawane danym emitentom ratingi. Najbezpieczniejsze obligacje to obligacje skarbowe, które wypuszczają rządy państw. Na polskim rynku istnieją obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Wymienione jako pierwsze stanowią ciekawą formę inwestycji kilkuletnich za to obligacje rynkowe dopuszczone są do obrotu na GPW.
Handel obligacjami w Polsce prowadzi się na uruchomionym 2009 roku rynku Catalyst. Catalyst jest platformą autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji korporacyjnych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Wracając więc do pytania czy warto inwestować – warto, ale z głową. Im większy zysk mamy szansę osiągnąć tym większe ryzyko ponosimy i tej zależności chyba nic nie zmieni.

Źródło: opracowanie własne