Obligacje skarbowe sposobem na zysk

Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Polska ze równym wzrostem gospodarczym i spadającym długiem odznacza się na tle Unii Europejskiej.

Oznacza to, że obligacje skarbowe cieszą się wzrastającą popularnością i mają zaufanie inwestorów, a obligacje komunalne zapewniają wysokie zyski. W tym niedługim artykule opiszemy trzy rodzaje obligacji, bo ten rok to najlepsza szansa, by zainwestować i bezpiecznie pomnożyć swoje oszczędności.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które oferuje Skarb Państwa. Pieniądze uzyskane w takiej emisji przeznacza się do uzupełniania deficytu w finansach państwa i obsługi starych długów. Stabilny okres w w naszym kraju powoduje, że inwestycja w nie jest godna zaufania, bo Skarb Państwa z pewnością w nadchodzących latach będzie wypłacalne. Emitowane są dwa typy obligacji skarbowych – oszczędnościowe (jedynie dla osób fizycznych) oraz rynkowe, wykupywane najczęściej przez przedsiębiorstwa i spółki. Obligacje skarbowe mają określone czasy wykupu, od dwóch do dziesięciu lat. Oznacza to, że po upływie konkretnego czasu państwo jest zmuszone do zakupu od posiadaczy tych obligacji. Naturalnie w międzyczasie można nimi handlować na rynku finansowym. Stopa procentowa zysku bywa różna, zależne od długości i od okresu emisji.

Obligacje korporacyjne to także papiery wartościowe, w których emitent (firma prywatna) zobowiązuje się do spłacenia pożyczonej (przez nabycie obligacji) sumy i dodatkowo do wypłaty procentów zysku albo też np. wymiany obligacji na udziały, uznania przywileju pierwokupu itp. Jest to uzależnione wyłącznie od umowy zawieranej w chwili nabycia obligacji. Takimi papierami wartościowymi zezwala się obracać na rynku giełdowym, dokąd są dopuszczane do obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są emitowane jedynie przez banki hipoteczne. Mają dwa typy: listy hipoteczne i listy publiczne. Różnią się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są zabezpieczane przez szczególne instytucje, takie jak Skarb Państwa czy Narodowy Bank Polski.

Opublikowana na tej witrynie kwestia jest dla Ciebie godna uwagi? Jeżeli tak, to kliknij tutaj oraz zobacz oprócz tego więcej na temat!

/J]