Firma windykacyjna

Windykacja to nic innego jak próba odzyskania swojej własności w sposób określony w przepisach prawa na drodze sądowej lub pozasądowej. W celach zaspokojenia swoich roszczeń bardzo często zleca się odzyskanie długów firmom specjalizującym się w tej działalności. Firma windykacyjna posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do efektywnego przeprowadzenia windykacji.

Pieniądze, Euro

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Windykację można prowadzić na kilka sposobów. Najchętniej wykorzystywanym jest oczywiście windykacja polubowna polegająca na pomocy w ustaleniu spłaty i obserwowaniu postępów dłużnika. W ramach tego sposobu stosuje się takie narzędzia (zobacz narzędzia stolarskie) jak monitoring należności czy działania bezpośrednie (wywiad gospodarczy, wizyta, odbiór należności).

Bardziej radykalną formą windykacji jest windykacja sądowa, komornicza oraz karna. Uzyskanie wyroku sądowego jest dodatkową motywacją dla dłużnika do szybszej spłaty zaległości. Windykacja komornicza zakłada współpracę z komornikiem w celu odzyskania długu.

Prezentowany wątek Cię interesuje? Więc odsyłam tu (http://www.programylojalnosciowe.pl/o-firmie/), gdyż odnajdziesz tutaj ciekawe dane na to zagadnienie, które godne są zainteresowania.

Windykacja karna natomiast oznacza prowadzenie postępowania karnego przeciwko dłużnikowi.

Wiele firm nie chcących zajmować się problemem ze spłatą długów swoich dłużników decyduje się na sprzedaż wierzytelności. Obrót wierzytelnościami jest wygodną alternatywą i często zajmują się nim firmy windykacyjne. Umieszczenie danych dłużnika w bazie wierzytelności stanowi ponadto dodatkowy impuls do spłaty długów.