Outsourcing księgowości

Kilkanaście lat temu księgowa w przedsiębiorstwie była niezastąpiona. Aktualnie nierzadko firmy korzystają z usługodawców zewnętrznych do realizowania usług księgowych i finansowych. Outsourcing księgowości, audytu finansowego czy obsługi kadr i płac to okazja przede wszystkim do zmniejszenia kosztów firmy.

praca

Autor: KIANO
Źródło: KIANO
Różne typy przedsiębiorstw inaczej traktują outsourcing. Dla niewielkich firm angaż dedykowanego pracownika i zapewnienie mu niezbędnych szkoleń jest droższe niż zlecenie tych czynności firmie zewnętrznej. Osoba zatrudniona na pełnym etacie nie ma z reguły też wystarczająco zadań, by spożytkować cały dostępny czas.

Duże podmioty gospodarcze traktują outsourcing jako formę inwestycji z, której plony będą widoczne za jakiś czas. Małe koszty powstają w konsekwencji mniejszych cen firmy outsourcingowej w relacji do utrzymania własnego działu jak i z bardziej bez omyłkowej pracy firmy specjalistycznej. Na przykład badanie finansowych sprawozdań jest trudnym zadaniem a błędnie wykonane ma poważne skutki finansowe i czasochłonne.

Decydując się na przekazywanie wybranych działań przedsiębiorstwo może poświęcić całą swoją energię kluczowej działalności, specjaliści z firmy zewnętrznej oferują z reguły wyższy poziom usług (np. audyt finansowy jest z reguły przeprowadzony bardziej obiektywnie niż przez naszych własnych pracowników, pracownicy firmy zewnętrznej zazwyczaj mają plan podnoszenia kwalifikacji zawodowych), przerzuca się ryzyko ponoszone w związku ze skutkami błędów naszych pracowników.

Wpis, który właśnie czytasz jest pełen fascynujących danych, jednak jeszcze zweryfikuj informacje omawiające analogiczną sprawę tutaj.

Poza wymienionymi zaletami trudno nie zauważyć również wad. Skomplikowany przepływ danych, mniejsze poczucie zobowiązania względem naszego przedsiębiorstwa, ograniczone możliwości szybkich zmian w procesach, które zlecamy to tylko niektóre z nich.

Trudno pominąć wszystkie powody, dla których outsourcing stał się tak popularny na zachodzie i coraz częściej wykorzystywany jest w polskich firmach. Dlatego dobrze jest przemyśleć wszystkie plusy i minusy i podjąć najlepszą dla naszej firmy decyzję.

Więcej informacji podano na stronie firmy oferującej usługi finansowe – Fss-finanse.pl.

Sprawdź świetną ofertę na przykład:
Outsourcing księgowości Financial Service Support w Warszawie.

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/