Outsourcing księgowości

Kilkanaście lat temu księgowa w przedsiębiorstwie była niezastąpiona. Aktualnie nierzadko firmy korzystają z usługodawców zewnętrznych do realizowania usług księgowych i finansowych. Outsourcing księgowości, audytu finansowego czy obsługi kadr i płac to okazja przede wszystkim do zmniejszenia kosztów firmy.

praca

Autor: KIANO
Źródło: KIANO
Różne typy przedsiębiorstw inaczej traktują outsourcing. Dla niewielkich firm angaż dedykowanego pracownika i zapewnienie mu niezbędnych szkoleń jest droższe niż zlecenie tych czynności firmie zewnętrznej. Osoba zatrudniona na pełnym etacie nie ma z reguły też wystarczająco zadań, by spożytkować cały dostępny czas.

Duże podmioty gospodarcze traktują outsourcing jako formę inwestycji z, której plony będą widoczne za jakiś czas. Małe koszty powstają w konsekwencji mniejszych cen firmy outsourcingowej w relacji do utrzymania własnego działu jak i z bardziej bez omyłkowej pracy firmy specjalistycznej. Na przykład badanie finansowych sprawozdań jest trudnym zadaniem a błędnie wykonane ma poważne skutki finansowe i czasochłonne.

Decydując się na przekazywanie wybranych działań przedsiębiorstwo może poświęcić całą swoją energię kluczowej działalności, specjaliści z firmy zewnętrznej oferują z reguły wyższy poziom usług (np. audyt finansowy jest z reguły przeprowadzony bardziej obiektywnie niż przez naszych własnych pracowników, pracownicy firmy zewnętrznej zazwyczaj mają plan podnoszenia kwalifikacji zawodowych), przerzuca się ryzyko ponoszone w związku ze skutkami błędów naszych pracowników. Poza wymienionymi zaletami trudno nie zauważyć również wad. Skomplikowany przepływ danych, mniejsze poczucie zobowiązania względem naszego przedsiębiorstwa, ograniczone możliwości szybkich zmian w procesach, które zlecamy to tylko niektóre z nich.

Trudno pominąć wszystkie powody, dla których outsourcing stał się tak popularny na zachodzie i coraz częściej wykorzystywany jest w polskich firmach. Dlatego dobrze jest przemyśleć wszystkie plusy i minusy i podjąć najlepszą dla naszej firmy decyzję.

Więcej informacji podano na stronie firmy oferującej usługi finansowe – Fss-finanse.pl.

Sprawdź świetną ofertę na przykład:
Outsourcing księgowości Financial Service Support w Warszawie.

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/